Spring naar inhoud

10

Groot is nog steeds de onrust over de vergrijzing in Den Haag.

Het is niet zo dat we opeens allemaal zoveel ouder worden, maar de jonge generatie is zo smal. En het nieuwe proletariaat heeft economisch niet veel om het lijf.

Ik heb hierover een grafiekje van het Centraal Planbureau, uit de krant geknipt. Zoek je geboortejaar op en zie hoe de inkomenseffecten voor jou ongeveer uitpakken.

effectenantivergrijzing.JPG

Het eerste dat mij opvalt: Mensen uit 1960 zijn het meest de klos bij fiscalisering van de AOW. Dat zijn dus ongeveer degenen die daar momenteel op aandringen omdat ze denken dat zij er beter van zullen worden. Ik begrijp die uitkomst zelf ook niet.

Het bovenste scenario is van Zalm. Dat is dus een scenario waar 'iedereen beter van wordt' (financieel dus). Er zijn ook twee scenario's waar bijna iedereen minder van wordt, in elk geval iedereen die de komende jaren kiesgerechtigd is in Nederland. Het ene komt neer op uitholling van de gezondheidszord, het andere op fiscalisering van de AOW.

Wat mij nu zo verbaast: als het scenario van Zalm voor iedereen leidt tot een hoger inkomen, waarom kan daar dan niet iets van af zodat we gewoon op de nullijn blijven zitten? Wie zit nu echt te wachten op meer geld door tot je 67ste door te werken?

Wat ik ook vind: als je ziet wat een enorm effect die verhoging met twee jaar heeft, overdrijven we dan niet een beetje de problematiek?

Ik denk dat Zalm bewust te hoog inzet, zodat straks een kleine verhoging van de pensioenleeftijd haalbaar is, die precies het gewenste effect geeft.

5

Wat hebben gelijkzijdige veelhoeken te maken met voetbal?
Meer dan je zou denken!

In tegenstelling tot wat vaak beweerd wordt: de bal is helemƔƔl niet rond. Dat is nou juist het probleem. Vierkant is hij niet, nee. Maar de bal lijkt meer op een geslepen edelsteen dan op een bol. Pas door hem hard op te pompen wordt hij een beetje rond, van het uitrekken.

Er schuilt dan ook een onvermoede schoonheid in het een voetbal. Een voetbal is een heel interessant ding, meetkundig bezien. Hij bestaat uit regelmatige vijfhoeken en zeshoeken.Elke vijfhoek grenst aan vijf zeshoeken, en elke zeshoek grenst aan drie vijfhoeken en drie zeshoeken. Het zijn 32 stukjes. Een Godswonder eigenlijk, dat die dingen netjes een bol omspannen! Want er hoeft niet te worden gesmokkeld: deze vorm past gewoon.

Als je de middelpunten van al die zeshoeken en vijfhoeken neemt, dan blijk je een structuur te te krijgen die bestaat uit allemaal driehoeken, en die driehoeken vormen weer een stelsel van vijf- en zeskantige piramides.

he verborgen juweel

Het is lang niet de enige vorm die ze hadden kunnen nemen, maar het ding moet natuurlijk ook nog genaaid kunnen worden.
Een simpel alternatief zou zijn een voetbal zonder zeshoeken. Met regelmatige vijfhoeken kun je er ook komen:
deze bal is al helemaal niet rond

Terwijl ze in Braziliƫ een veel rondere bal bedacht hebben, maar die heb ik nog nooit in het echt gezien.

Voetbal, Braziliaans model