Spring naar inhoud

Eerlijk

Er is een hoop stampij geweest de afgelopen week over het idee van Plasterk om de verhoging van de lerarensalarissen rechtstreeks af te wentelen op de studenten, door de basisbeurs (EUR 233 per maand, ongeveer wat je nodig hebt om het collegegeld te betalen) af te schaffen. Zij zouden immers later rijk worden, en daar hoeft de slager nu niet voor te betalen. Ziedaar de visie van de heren socialisten.

Zonder mezelf ook op te winden wil ik graag aangeven waarom ik het idee van Plasterk kwalijk vind.

In de eerste plaats is dat omdat niet alles om geld draait. De toekomst van Nederland hangt af van de hoger opgeleiden, horen we steeds. Laat dus ieder bijdragen naar draagkracht, in geld of in tijd (studeren kost jaren van je leven, vergeet dat niet).

In de tweede plaats omdat de ideeën van Plasterk neerkomen op het afwentelen van een tekort nu op de generaties na ons. De generaties na ons moeten al zoveel andere rekeningen voor ons betalen (mileu, vergrijzing, veel te dure huizen etc.).

In de derde plaats zie je nu al dat studenten structureel werken naast hun studie om het hoofd boven water te kunnen houden. Dat gaat ten koste van de tijd om te studeren, en ik vind niet dat het meer moet worden.

In de vierde plaats vind ik dat OCW geen inkomenspolitiek hoort te bedrijven,

en in de vijfde plaats vind ik dat de PvdA geen clientelisme hoeft te bedrijven. Socialisme ging toch over meer dan het simpele verdelen van de koek maar ook over de verheffing van het volk?

Los hiervan zie ik om me heen teveel voorbeelden dat het helemaal niet waar is dat rijkelui gestudeerd hebben en armoedzaaiers niet. Ik zie om me heen veel academici die een zeer bescheiden leven leiden, maar ook bouwvakkers die het breed kunnen laten hangen.

1 gedachte over “Eerlijk

Reacties zijn gesloten.