Spring naar inhoud

rood

Aan Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM)

Leiden, 4 mei 2010

Geachte heer, mevrouw,

Tot mijn grote verbazing trof ik vandaag in de post een beschikking aan van het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB).

Mijn verbazing heeft de volgende gronden:

Op 23 maart werd ik, fietsend op de smalle parallelweg van de A44, bijna van de weg gedrukt door een donkerblauwe personenauto die mij passeerde terwijl er juist op dat moment een tegenligger langs kwam. De chauffeur stuurde onzeker en leek de weg te zoeken.

Verderop stopte de auto, ik nam aan om de weg te vragen, maar er kwam iemand uit gekleed in een politiepak (zonder pet) die een stopteken gaf. Hij leek het serieus te menen.

Ik was te verbouwereerd om te verifiëren of dit wel een echte agent was, maar legitimeerde mij. Hij noteerde mijn gegevens in een klein notitieboekje.

Hij kondigde aan dat ik een bekeuring van € 90 zou krijgen wegens fietsen door rood licht, maar hij reikte mij geen proces-verbaal uit. Ik legde hem uit dat ik alleen oversteek als dat absoluut veilig is, en dat dit helaas nauwelijks een relatie heeft met de kleur van de verkeerslichten. Iets wat ik alleen maar gestaafd zag doordat ik alle drie de dagen erna op deze plaats wel gewacht heb op groen licht maar geconfronteerd werd met auto’s die met grote snelheid de bocht om kwamen. Groen licht is op deze plek allesbehalve een garantie voor veilig oversteken. Op het gewraakte moment daarentegen had er veilig een vliegtuigje kunnen landen, zo leeg was de weg. Hij ging echter met geen woord op mijn verhaal in.

Sindsdien heb ik niets meer van deze agent gehoord, en ik nam aan dat iemand een grap met me had uitgehaald.

Vandaag ontving ik van het CJIB een beschikking, en daarop staan enkele feitelijke onjuistheden waar ik in dit stadium niet verder op in wil gaan.

Op de door het CJIB genoemde site http://www.om.nl/onderwerpen/verkeer/bezwaren/overzicht_bezwaren/ lees ik het volgende: Volgens de wet moet u zo mogelijk meteen een 'aankondiging van beschikking' uitgereikt krijgen, tenzij het bijvoorbeeld te gevaarlijk is om iemand aan de kant te zetten.

Omdat het niet uitreiken van die aankondiging van beschikking een grond kan zijn voor vernietiging van de beschikking teken ik bezwaar aan. Op de inhoudelijke onjuistheden in de beschikking ga ik nog niet in.

Wel wil ik nog een belangrijk moreel aspect noemen: er werd op dat moment in de omgeving op grote schaal aan de straten gewerkt. Veel straten en wegen waren afgesloten, waardoor het verkeer ter plaatse nog chaotischer was dan het normaal al is.
Verder is het kruispunt zeer ongelukkig ontworpen voor fietsers, er zijn diverse situaties waarin het gevaarlijk of onmogelijk is om strikt volgens de regels over te steken. Tenslotte benadruk ik dat ik absoluut niets of niemand in gevaar heb gebracht of ook maar in het minst gehinderd.

Tenslotte:
Mocht u besluiten om de zaak door te zetten, dan verzoek ik u om geen verdere aanmaningen te laten sturen door het CJIB maar de zaak direct aan de kantonrechter voor te leggen.
Ik verwacht dat de rechter voor rede vatbaar is, en ik zal dan uitgebreid fotomateriaal presenteren om bovenstaande alinea te staven met bewijs.

Ik teken met de meeste hoogachting, en in de hoop dat u de beschikking zult vernietigen.

Met vriendelijke groet,

Plutone

1 gedachte over “rood

  1. Xiwel

    Vreemd, want door rood fietsen kost offieel 50 euro. Dus dat deze diender met 90 dreigde geeft aan dat ie niet te vertrouwen is en waarschijnlijk 40 euro in eigen zak wil steken.

Reacties zijn gesloten.