Spring naar inhoud

1

Een kabinet dat al maanden geleden had moeten vallen maar dat uit angst voor Geert Wilders telkens weer is gereanimeerd is eindelijk weg. Het gevaar van Geert is nog steeds levensgroot, dus daar heeft het gezwoeg van de laatste maanden niets tegen geholpen. Dat vind ik het trieste van deze dag.
Ik heb persoonlijk meer respect voor Bos dan voor Verhagen, want ik zie het gedoe van deze week als een rechtstreeks duel tussen die twee.

Op naar Balkenende V?
Of kunnen we hem maar beter burgemeester van Vlissingen maken?

3

Vroeger had je nog wel eens parlementariërs die voor zichzelf begonnen. Neem Geert bijvoorbeeld.
Tegenwoordig is het gebruikelijk om parlementariërs die niet met de partij in de pas lopen uit de fractie te gooien. Niet alleen bij de SP, maar dus ook bij de VVD. Wie blaft naar de baas vliegt eruit.
Overigens raken die parlementariërs hun zetel niet kwijt, tenzij ze vrijwillig opstappen. Een partij die een lid uit de fractie gooit vermindert dus zijn eigen stem.
Copyright Tom Janssen
Vreemde gewaarwording: Verdonk uitgezet 😈

Dat wordt uitkijken voor Geert, nu komt er concurrentie!

4

In de tweede kamer wordt schamper gereageerd op de 100 dagen dat de regering heeft besteed aan geregisseerde schoolreisjes. En ze zijn beledigd dat de regering via de media tot het volk spreekt over het parlement heen. De definitieve regeringsverklaring is een TV-show, rechtstreeks naar het volk dus.

Waar ik niemand over hoor is iets heel anders: de regering heeft tot taak het land te besturen. Het parlement heeft tot taak de regering te controleren in opdracht van het volk. Wie zou er dus zijn best moeten doen om te luisteren naar het volk? Natuurlijk: de volksvertegenwoordigers. En de partijen daarachter. De regering doet dus aan een rollenverwisseling die met ons hele parlementaire stelsel spot. En daar hoor je niemand over.

Ik zou willen dat de volksvertegenwoordigers door de actie van de regering op het idee zouden komen om zelf op de een of andere manier beter te gaan luisteren dan ze nu doen. Kamervragen zijn immers vrijwel altijd regelrecht overgeschreven uit de ochtendkranten. Gemak dient de mens.

Tegelijkertijd hoor je keer op keer dat het kiesstelsel anders moet, alsof dat de oorzaak is van de bestuurlijke malaise in het land.

Gemakkelijk geneuzel is dat, in mijn ogen. Waar het volgens mij in Nederland werkelijk aan ontbreekt is een goed werkend kanaal waarin iedere burger zijn goede ideeën kwijt kan zodat die uiteindelijk belanden bij de bestuurders van het land. Een betere overheid begint met goede zintuigen!

2

Een Amerikaans onderzoeksbureau heeft vastgesteld dat van alle it-projecten 30 procent helemaal nooit van de grond komt, 50 procent veel problemen geeft en slechts 20 procent echt geslaagd genoemd kan worden. Betrek dat op de Nederlandse uitgaven aan it, 18,5 miljard in 2004 volgens het CBS, en je hebt al ruim zes miljard aan compleet mislukte projecten en nog eens negen miljard aan automatisering met kleine tot grote problemen.?

Jan Friso Groote, hoogleraar computertechnologie in Eindhoven.

Laat hij gewoon gaan webloggen, deze minkukel (naprater) die zijn quotum aan publicaties moet halen.
Voor wie denkt dat ik hier over de schreef ga: Conclusies uit de USA gaan niet zomaar op in Nederland, gelukkig niet. Het kan hier beter zijn, slechter of misschien zelfs gelijk.

Niettemin een interessante veronderstelling die hij doet, en het is zeker de moeite waard om hier een onderzoek aan te besteden. Mits de consequenties daar dan ook uit getrokken worden.
Want ik zal de eerste zijn om te betwijfelen of al het geld dat in automatisering gestoken wordt nuttig besteed is, laat staan zinvol.

2

Zoals iedereen weet bestaat Nederland uit zeventwaalf provinciënes. En Nederland heeft een grondwet (klik), een wet die geldt voor al die provincies. Een kleine wet, slechts 33 pagina's groot, die in hoofdzaak regelt hoe de mens tegen de staat beschermd is. Want dat is het wezen van een grondwet.
Daarover is nooit een volksraadpleging gehouden. Als de dames en heren volksvertegenwoordigers daar ooit achter komen, dan zul je nog wat meemaken. Ze zullen dan eisen dat er een referendum over komt.
En wat er dan gaat gebeuren laat zich raden. In de Randstad zal een meerderheid voor de grondwet zijn, maar Limburg en Friesland haken af. Nou namen we die landsdelen in de Randstad al nooit heel erg serieus, dus we halen er onze schouders over op. Maar in in de afvallige regio's zal nog jaren een strijd woeden over al of niet weer aanhaken bij de verenigde Nederlanden. Het zal wel nooit gebeuren. In plaats daarvan sluit Limburg zich aan bij Belgisch Limburg, en Friesland wordt onafhankelijk. Groningen en Drente zijn veel pragmatischer en vormen samen de Noordelijke Unie die lid wordt van de Europese Gemeenschap. Nederland heeft zich daar inmiddels uit teruggetrokken. De immens grote Europese grondwet (klik) nemen ze in het Noorden honend op de koop toe.
Tegen de tijd dat de Randstad en Friesland onder water staan zal de Noordelijke Unie tot grote bloei gekomen zijn, tot ongeluk van de rustzoekers die daar de afgelopen decennia heen zijn getrokken om te genieten van een vroeg pensioen.